UDVIDELSE AF NYBORG MARINEFORENINGS HUS

Der har gennem flere år været arbejdet med et projekt til udvidelse af huset, med det formål, at skabe bedre plads til de mange aktiviteter, et bedre serviceområde og arbejdsforhold generelt.

Det har været en svær proces med tilpasning af et tegningsmateriale som kunne godkendes af Nyborg Kommune. Coronaens indtog gjorde ikke arbejdet lettere alt gik mere eller mindre i stå i en lang periode. Medio 2021 fik vi kommunens godkendelse til projektet, tilkendegivelse af kommunal hjælp på forskellig vis samt meddelelse om, at det ville blive skrevet ind i kommuneplan 2021. Da man skal søge om optagelse i en Marineforening betragtes denne som en ”lukket forening” og det er derfor ikke muligt at få offentligt tilskud.

Arbejdet med en realisering gik i gang. De første ansøgninger til fonde gav intet resultat ligesom salg af støtteaktier går langsomt. I processen er byggepriserne steget voldsomt og besvær med materialeleverancer kan forudses.

På denne baggrund har bestyrelsen besluttet at henlægge projektet med tegninger, godkendelser og tilkendegivelser til bedre tider og friske kræfter. I stedet koncentreres arbejdet nu om renovering af husets facader og servicefaciliteter så langt økonomien tillader. Støtteaktierne sælges fortsat og midlerne anvendes nu alene til renovering.

Bestyrelsen