Kære medlemmer

Foråret er forbi og Coronaen synger måske på sidste vers. Forude vinker sommeren og dermed ferie.

Det er også tidspunktet hvor der skal gøres status over første halvår i Nyborg Marineforening. Den 1. februar startede aktiviteterne igen med lørdagsfrokoster og andre arrangementer. Starten var lidt svær, men hurtigt vendte glæden og humøret tilbage i stuen. Det var rart igen at være sammen og få gang i det sociale samvær. Efter kort tid var frokoster og arrangementer fuldt besat. På samme måde kunne vi genoptage introduktionsfrokosterne for nye medlemmer med ledsagere. Det er mit indtryk, at det giver en god start i foreningen.

Et aktivitetsniveau som vores kræver rigtig mange ressourcer. En lille kreds af medlemmer ligger ”vandret” for at servicere de øvrige. En kæmpe tak for jeres flid og udholdenhed. Uden denne indsats – ingen Marineforening!!!

     

                                                 Marts 2024.


                                                 Kære medlemmer.

Året indledtes som sædvanligt med nytårsparole og andagt af orlogspræst Camilla Munch. Det giver en god start og et godt perspektiv af et nyt forenings år. Hvis du ikke har deltaget i en nytårsparole, så gør dig selv en tjeneste og mød op den 04 januar 2025. Det vil du ikke fortryde. Sidst i januar havde bestyrelsen inviteret de medlemmer (ca.35), der året igennem leverer en kæmpeindsats for alle øvrige medlemmer i Nyborg Marineforening, til et arrangement. Sammen med deres ledsagere fik de en hyggelig aften, som en tak for deres store arbejde.


Generalforsamlingen den 09 februar blev udsat for et voldsomt snevejr, men alligevel mødte 58 frem. Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet, der bar præg af årets store renoveringsarbejder, godkendt. Under eventuel blev Landsorganisationens projekt 2038, der havde været fremlagt på hjemmeside og i stuen gennemgået. Det gav ikke anledning til debat. Måske fristede duften af Jettes fantastiske gule ærter? Uddrag af materialet fra generalforsamlingen findes andet sted i bladet.


Renoveringsarbejdet, der omfatter den resterende del af kabys, udvendig maling af hus samt flagmast udføres i sommermånederne. Det er bestyrelsens hensigt, at alle større arbejder skal udføres i 2024. Derfor fortsætter salget afstøtteaktier frem til 30 juni 2024. Køb en aktie og hjælp os med at gøre projektet færdigt.


Næsten alle aktiviteter trækker fuldt hus, men kabyssen leverer også en fremragende forplejning. Men også det sociale samvær, de maritime traditioner, faglige indhold og gode historier trækker. Når dette blad udkommer, har vi haft 2 frokoster med foredrag.

Den 20 januar fortalte Robert Dølling (næstf.) om fiskeriinspektion i danske farvande og 09 marts Nicolai Knudsen (Ø.M.) om Nyborg som anløbshavn i Middelalderen samt datidens skibe og deres anvendelse. Nye programpunkter, der er kommet for at blive.

25 maj får vi besøg af historikeren Hans Christian Bjerg, der fortæller om en berømt hændelse fra den kolde krig – Russisk U-båd  i den Svenske Skærgård. Kom og få en god oplevelse.


Den 05 maj har vi naturligvis mindeaften som vi plejer, men om dagen assisterer vi, forskellige steder i Nyborg, med nedfældningen af 4 snublesten til minde om modstandsfolk der blev dræbt af tyskerne. Et stykke historie og et arbejde, vi er stolte af at deltage i.

Den 06 juni er 80 året for D-Dag. Vi gennemfører et helt særligt program denne dag. Mød op og vær med.


Historisk udvalg er ved at færdiggøre historien om Avernakke. Det bliver spændende læsning. Publikationen udkommer ultimo juni.


Vi har en forening med mange historiebærende og sociale aktiviteter med et flot fremmøde og et godt sammenhold. En forening, der også får mange nye medlemmer. Det skal vi passe godt på! En omskrivning af præsident Kennedys ord, kunne være:

Spørg ikke hvad din forening kan gøre for dig men hvad du kan gøre for din forening.


Nyd foråret. Vi ses i stuen.


Venlig hilsen.

Kurt Verner.

                              

                                            Kære medlemmer. (jan. 24)DANMARKS MARINEFORENING 2038 – En udmelding fra Landsforeningen.

 

I 2038 fylder DANMARKS MARINEFORENING 125 år og har valgt netop dette årstal som pejlemærke for en omkalfatring af organisationen. Store dele af organisationen hviler fortsat, helt eller delvist, på det fundament som blev skabt da man lagde kølen til foreningen, for mere end 100 år siden, og hvor vort samfund så meget anderledes ud, end i dag.


Kort efter vores nuværende Landsformand, pens. kommandørkaptajn Steen Engstrøm, tiltrådte jobbet lancerede han begrebet: ”at foreningen skulle være relevant i tiden” og mange overvejede dengang, hvad begrebet mon dækkede over og hvor det skulle bringe os hen. Det var allerede da tydeligt for enhver, at hvis vi skulle overleve som organisation, så skulle der tænkes nyt og ”ud af boksen” – og det skulle gå stærkt!


Vi skal appellere til mange flere, og skabe et dynamisk oplevelse af, at her findes der ”et passioneret maritimt fællesskab” hvor der er plads til alle der vil dette kammerat- og værdifællesskab, uanset baggrund. Den proces som Landsforeningen nu iværksætter skal sætte kursen for den udvikling, som skal forny vores gamle forening, og sætte nye pejlemærker for fremtiden.


Undervejs er der vigtigt, at vi holder fast i vore maritime traditioner og gerne udvide og udvikle dem, og gøre dem aktuelle og relevante både for vore nuværende medlemmer, og ikke mindst, for kommende medlemmer. Her går vi ikke på kompromis, og det skal være maritimt attraktivt, udviklende og motiverende, at være med i DANMARKS MARINEFORENING, herunder også Nyborg Marineforening.


I Nyborg Marineforening påbegyndte vi en sådan proces for mange år siden, og har således opfyldt mange af de mål som er nævnt i landsforeningens oplæg. På flere områder er vi længere f.eks. med organisations udvikling og driftsstruktur herunder et tidssvarende kasse og regnskabssystem. Læs hele landsforeningens oplæg her. På nytårsparolen blev det præsenteretog de medfølgende spørgsmål er fremlagt i stuen. Materialet vil også blive præsenteret på generalforsamlingen. Besvar spørgsmålene og læg svaret i stuen eller send mig en mail. Bestyrelsen skal fremsende et svar i marts  Jeg håber rigtigt mange har lyst til, at være med til, at tegne:

”Et passioneret maritimt fællesskab – som er relevant i tiden”*****************************************************************************************************


Kære medlemmer. (dec. 23)


Det er utroligt, så hurtigt et år forsvinder agterud i kølvandets lysende morildsstribe, men mængden af gode oplevelser og tildragelser medtager vi som ballast til et nyt og spændende forenings år.

2023 blev det år, hvor det system og de værktøjer, Nyborg Marineforening drives efter, var fuldt implementeret. Det stilles nu til rådighed for andre afdelinger, så de kan komme lidt nemmere i gennem processen. I Danmarks Marineforening holder vi sammen og støtter hinanden.

I 2023 havde vi mange gode og velbesøgte arrangementer. Tak for indsatsen og fremmødet. Jeg vil gerne nævne 29 august – 80-  året for tyskernes angreb på dansk forsvar, således også de minestrygere der lå i Nyborg Havn. Vi holder hvert år en mindehøjtidelighed på stedet hvor orlogsgast Niels Bøje Olsen blev dræbt. I år indbefattede arrangementet også et besøg af Prinsens Livregiments Orkester, der underholdt 1200 elever på Nyborg Gymnasium. Eleverne havde først hørt et foredrag af John Maalø om den 29. august og Nyborg. Dette er en af måderne vi bringer historien ind i nutiden på.

I 2024 udbydes det mest omfattende program nogensinde. Der er flere nyskabelser og store begivenheder i programmet. Lad mig nævne 80 året for D-Dag, hvor vi i et samarbejde med Nyborg Kommune på Kongens Skibsbro ved mindesmærket FORSAVN, mindes og ærer de omkomne søfolk i krigen 1939 – 1940. Den 07 september afholdes for første gang i regi Danmarks Marineforening et event for kor og bands. Ca. 130 glade musiker og sangere sætter kursen mod Nyborg til en god oplevelse ved vores hus. Støt op om aktiviteterne og styrk din forening. Det fortjener de medlemmer, der yder en KÆMPE indsats for foreningen og alle vi andre.

Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til medlemmer og familie.


Venlig hilsen.

Kurt Verner.