Kære medlemmer

Foråret er forbi og Coronaen synger måske på sidste vers. Forude vinker sommeren og dermed ferie.

Det er også tidspunktet hvor der skal gøres status over første halvår i Nyborg Marineforening. Den 1. februar startede aktiviteterne igen med lørdagsfrokoster og andre arrangementer. Starten var lidt svær, men hurtigt vendte glæden og humøret tilbage i stuen. Det var rart igen at være sammen og få gang i det sociale samvær. Efter kort tid var frokoster og arrangementer fuldt besat. På samme måde kunne vi genoptage introduktionsfrokosterne for nye medlemmer med ledsagere. Det er mit indtryk, at det giver en god start i foreningen.

Et aktivitetsniveau som vores kræver rigtig mange ressourcer. En lille kreds af medlemmer ligger ”vandret” for at servicere de øvrige. En kæmpe tak for jeres flid og udholdenhed. Uden denne indsats – ingen Marineforening!!!

                                    

                                            Kære medlemmer. (jan. 24)DANMARKS MARINEFORENING 2038 – En udmelding fra Landsforeningen.

 

I 2038 fylder DANMARKS MARINEFORENING 125 år og har valgt netop dette årstal som pejlemærke for en omkalfatring af organisationen. Store dele af organisationen hviler fortsat, helt eller delvist, på det fundament som blev skabt da man lagde kølen til foreningen, for mere end 100 år siden, og hvor vort samfund så meget anderledes ud, end i dag.


Kort efter vores nuværende Landsformand, pens. kommandørkaptajn Steen Engstrøm, tiltrådte jobbet lancerede han begrebet: ”at foreningen skulle være relevant i tiden” og mange overvejede dengang, hvad begrebet mon dækkede over og hvor det skulle bringe os hen. Det var allerede da tydeligt for enhver, at hvis vi skulle overleve som organisation, så skulle der tænkes nyt og ”ud af boksen” – og det skulle gå stærkt!


Vi skal appellere til mange flere, og skabe et dynamisk oplevelse af, at her findes der ”et passioneret maritimt fællesskab” hvor der er plads til alle der vil dette kammerat- og værdifællesskab, uanset baggrund. Den proces som Landsforeningen nu iværksætter skal sætte kursen for den udvikling, som skal forny vores gamle forening, og sætte nye pejlemærker for fremtiden.


Undervejs er der vigtigt, at vi holder fast i vore maritime traditioner og gerne udvide og udvikle dem, og gøre dem aktuelle og relevante både for vore nuværende medlemmer, og ikke mindst, for kommende medlemmer. Her går vi ikke på kompromis, og det skal være maritimt attraktivt, udviklende og motiverende, at være med i DANMARKS MARINEFORENING, herunder også Nyborg Marineforening.


I Nyborg Marineforening påbegyndte vi en sådan proces for mange år siden, og har således opfyldt mange af de mål som er nævnt i landsforeningens oplæg. På flere områder er vi længere f.eks. med organisations udvikling og driftsstruktur herunder et tidssvarende kasse og regnskabssystem. Læs hele landsforeningens oplæg her. På nytårsparolen blev det præsenteretog de medfølgende spørgsmål er fremlagt i stuen. Materialet vil også blive præsenteret på generalforsamlingen. Besvar spørgsmålene og læg svaret i stuen eller send mig en mail. Bestyrelsen skal fremsende et svar i marts  Jeg håber rigtigt mange har lyst til, at være med til, at tegne:

”Et passioneret maritimt fællesskab – som er relevant i tiden”*****************************************************************************************************


Kære medlemmer. (dec. 23)


Det er utroligt, så hurtigt et år forsvinder agterud i kølvandets lysende morildsstribe, men mængden af gode oplevelser og tildragelser medtager vi som ballast til et nyt og spændende forenings år.

2023 blev det år, hvor det system og de værktøjer, Nyborg Marineforening drives efter, var fuldt implementeret. Det stilles nu til rådighed for andre afdelinger, så de kan komme lidt nemmere i gennem processen. I Danmarks Marineforening holder vi sammen og støtter hinanden.

I 2023 havde vi mange gode og velbesøgte arrangementer. Tak for indsatsen og fremmødet. Jeg vil gerne nævne 29 august – 80-  året for tyskernes angreb på dansk forsvar, således også de minestrygere der lå i Nyborg Havn. Vi holder hvert år en mindehøjtidelighed på stedet hvor orlogsgast Niels Bøje Olsen blev dræbt. I år indbefattede arrangementet også et besøg af Prinsens Livregiments Orkester, der underholdt 1200 elever på Nyborg Gymnasium. Eleverne havde først hørt et foredrag af John Maalø om den 29. august og Nyborg. Dette er en af måderne vi bringer historien ind i nutiden på.

I 2024 udbydes det mest omfattende program nogensinde. Der er flere nyskabelser og store begivenheder i programmet. Lad mig nævne 80 året for D-Dag, hvor vi i et samarbejde med Nyborg Kommune på Kongens Skibsbro ved mindesmærket FORSAVN, mindes og ærer de omkomne søfolk i krigen 1939 – 1940. Den 07 september afholdes for første gang i regi Danmarks Marineforening et event for kor og bands. Ca. 130 glade musiker og sangere sætter kursen mod Nyborg til en god oplevelse ved vores hus. Støt op om aktiviteterne og styrk din forening. Det fortjener de medlemmer, der yder en KÆMPE indsats for foreningen og alle vi andre.

Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til medlemmer og familie.


Venlig hilsen.

Kurt Verner.