Profil af Kommandør Henrik Kudsk.  • Tjenstgørende i søværnet fra 1972 – 2013.
  • Herunder bl.a. som:
  • Ubådschef.
  • Chef for Søværnets Frømandskorps.
  • Chef for inspektionsskib ved Færøerne og Grønland.
  • Chef for statsisbrydere under isvintre i danske farvande.
  • Inspektør for Marinehjemmeværnet.
  • Chef for Grønlands Kommando 2007 – 2012, herunder som ansvarlig for oprettelse af Arktisk Kommando i 2012.

Ind imellem anden Stabstjeneste ved Søværnets Operative Kommando, Nato i USA og Portugal, samt anden operativ udsendelse.

Tilmeld jer den 26 oktober og mød en ”farverig” søofficer.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.