Nyt fra bestyrelsen.

Renoveringen af vores hus m.v. fortsætter i 2024.

Det er bestyrelsens håb, at alle arbejder kan være udført inden årets udgang.

Det kræver en kæmpe indsats fra de projektansvarlige, men også at en række medlemmer giver en hånd med.

I maj/ juni males husets facader og småreparationer på sokkel udføres. BYGMA har sponseret al malingen.

Ligeledes er al udsmykningen nedtaget for opdatering og renovering.

I juni/juli nedtages flagmasten for totalrenovering. Kranarbejdet ved nedtagning og opsætning bliver sponseret af Erik Jørgensens Eft. Flagbastionen, samt arealerne rundt huset, bliver ligeledes opdateret.

På sydsiden af huset etableres cykelparkering.


Projektansvarlig: Banjemester Niels Jensen tlf. 52772245.


I juli, hvor stuen er LUKKET, gennemføres en total renovering af kabys området. Projektet er udviklet af Kasserer Søren Junker og Kvartermester Ove Nielsen i samarbejde med kabyspersonellet.

Det er bestyrelsen magtpåliggende, at der skabes de bedst mulige arbejdsforhold under hensyntagen til arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø. Det skylder vi alle de medlemmer, der leverer nogle fantastiske kulinariske produkter og service til glæde for os alle.


Projektansvarlig: Kvartermester Ove Nielsen tlf. 40275496.


Har du lidt tid til overs, så kontakt en af de projektansvarlige og tilbyd din hjælp.


Sammen kan vi fortsat skabe en stærk Marineforening

Kurt Verner.


 

           

Vores nye Facebook


Som noget nyt prøver vi at komme ud til flere via Facebook, og måske nå nogle nye medlemmer, og få gang i gamle. Facebook-siden kan tilbyde et noget mere aktuelt billede af, hvad der sker og rører sig i Marineforeningen, Søværnet, Handelsflåden og Marinehjemmeværnet. De gode historier fra det maritime Danmark, der lægges ud til alle, samlet på et sted. Det siger selvfølgelig sig selv at man med pt. 11 følgere ikke når særligt mange, så det kræver jo en del reklame og promovering af siden. Men med blandt andet omtale i medlemsbladet, og mundtligt fra medlem til medlem kan vi komme langt. Vi arbejder på, at få nogle dagligdags informationer fra bestyrelse og daglig drift, ud til de af medlemmerne der er på Facebook. Dette skal ses som et supplement til vores hjemmeside.

Arbejdet med dette varetages af vores nye Facebook redaktør Allan Dølling. Allan arbejder med emnet til daglig. Det vil også være Allan, der sætter "overliggeren" for, hvad vi må og ikke må jf. GPDR - lovgivningen m.v.Kurt Verner.

Formand.