Renovering af Nyborg Marineforenings Hus.


På bestyrelsesmødet den 26 juni 2023, blev det besluttet at iværksætte renoverings-
projekterne. Som en følge heraf, er der lagt ny gulvbelægning i entre, bar, lager og service faciliteter ved kabys. Bar og service faciliteter er blevet moderniseret med nye køleskabe, hyldesystemer og skabe. De berørte områder er samtidig blevet malet. Opbevaringssystemerne er blevet forenklet og gjort mere tilgængelige. Hele processen har medført bedre arbejds- og rengøringsforhold. Til finansiering af projektet er anvendt sponsormidler samt træk på kontoen for støtteaktier. Alt arbejdet er udført af vores Kvartermester Ove Nielsen og Kasserer Søren Junker. De har stort set arbejdet hele juli måned med projektet.

Udenfor har Banjemester Jens Lund samt Ina og Søren Kielstrup opdateret teaktræ, ankre og ankerkæder til en flot standard. Når der var behov for en ekstra hånd indenfor, var de også klar.

Udskiftning af facader samt anden udvendig vedligeholdelse igangsættes ca. 01 oktober med ekstern arbejdskraft. Finansieringen af dette projekt er indledningsvis planlagt ved Fonds midler, sponsorer samt anvendelse af midlerne fra støtteaktier.

Salget af støtteaktier genoptages. Prisen er fortsat kr. 100,00 eller kr. 500,00. Aktierne kan købes ved formanden mandag formiddag og ved alle arrangementer i stuen. Man behøver ikke at være medlem for at støtte projektet.

 

Kurt Verner.

Formand.