Håndbog for flag, flagbærer og flaggast

Formålet med denne håndbog er at gøre afdelingens bestyrelse, flagbærer og flaggast
bekendt med de bestemmelser og retningslinjer, der gælder for behandling og bæring af
Marineforeningens flag.

Traditioner og ceremoniel i Danmarks Marineforening

Med baggrund i Søværnets traditioner, værdier og ceremoniel beskriver skriftet
anvendelse af, og fremgangsmåder ved, traditioner og ceremoniel
samt skik og brug i Danmarks Marineforening.