Nytårsparolen 2024


Den 6. januar kom vi godt fra start med en vel afviklet og godt besøgt nytårsparole. Vores orlogspræst Camilla Munck holdt som sædvanlig en god andagt, hvor hun kom hele ”kompasset” rundt. Det er en god maritim tradition, at starte året på denne måde, og det er rart at se, at medlemmerne har taget det til sig. Det giver anledning til et tilbageblik på året der gik, og et rids af året der kommer. Korets optræden bidrager bestemt til den gode stemning.

Højdepunktet en sådan dag er optagelse af nye medlemmer, overrækkelse af tegn . Her fik foreningsjubilar Bent Larsen 40 års jubilæumstegn for aktivt medlemskab -- en flittig og dygtig skytte.

Et godt og positivt medlem.Herefter blev Damarks Marineforenings Fortjensttegn i Sølv tildelt Per Nygaard Olesen.

-- 2017 initiativtager til plantning af Flåde Egen i Griffensund.

-- 2017 Forfatter til publikationen FLÅDENS RAN udgivet af Nyborg Marineforening.

-- Dirigent ved generalforsamlingen i 10 år.

-- Trompetist 05 september ved Veteranstævne og leder af parader og marcher ved større arrangementer.

-- Forbindelsesofficer til Hæren og Garderforening.

-- Medlem af aktivitetsudvalg og altid klar til hjælp.


Mindeaften den 4. maj 2023.

 

Den fjerde maj blev der traditionen tro afholdt en mindeaften i Marinestuen. Det blev en både hyggelig og munter aften iblandet den i situationen nødvendige alvor.

 

Først blev deltagerne hilst velkommen af formanden Kurt Verner. Efter flaghejsning og fælles afsyngning af Kongesangen beordrede han koret til at synge velkomstsangen ”Velkommen i Kahytten”.

Når Kurt giver ordrer i Marinestuen, hvad enten det er til flaghejsning eller i anden anledning, afslører stemmeføringen tydeligt den pensionerede officer. – I´m just saying it.

 

Kurt afholdt derefter på smuk vis den tale, der skulle til, for at mindes de begivenheder der for henved 80 år siden skabte så mange tragedier i Europa. Også her i Danmark var der faldne at mindes. Ikke mindst blandt danske søfolk krævede begivenhederne ofre. I måske mere end fem år var mange af dem afskåret fra at komme hjem til familien i Danmark. Og mange af dem måtte betale den ultimative pris og vendte aldrig hjem.

 

Koret stillede derefter igen op og sang for i aftenens ALSANG. Som under besættelsen blev det også denne aften til en fælles glæde og fornøjelse at synge sammen.

Der var en pause i ALSANGEN klokken 20:36. Da bragede lyden af frihedsbudskabet fra BBC igennem højttalerne. Efterfølgende sænkedes flaget på halv, der blev holdt et minuts stilhed og flaget hejstes igen på hel.

 

Klokken 21 serverede det dygtige kabyspersonale kaffe og varme hveder med pålæg. Som altid var traktementet vel tilberedt af friske råvarer. Også den del af aftenens arrangement var vellykket. Som gæst i Marinestuen er vi altid heldigt stillede med ”Kabyssen”.

 

Alle var oppe at stå da vi i fællesskab sang ”Der er et yndigt land”. Og koret satte punktum for en mindeværdig aften i Marinestuen ved at synge ”Ankeret op”.

 

Hvor har de medlemmer som ikke deltog, snydt sig selv for en dejlig aften.
  

Mindearrangement 6. juni 2023

I 2018 rejste Nyborg Marineforening i samarbejde med Nyborg Kommune mindesmærket FORSAVN til minde om de 35 søfolk fra Nyborg, der mistede livet under krigen 1939 – 1945. Mindesmærket er skabt af den fynske kunstner Lars Abrahamsen og finansieret af Albani Fonden. Hvert år på D-Dag afholdes en højtidelighed med deltagelse af Søværn, Marinehjemmeværn, soldaterforeninger og Marineforenings afdelinger fra hele Fyn samt Nyborg Fæstnings Saluteringslav.


Arrangementet blev afsluttet med spisning i Marinestuen. En stor tak til alle deltagerne for at være med til at fastholde traditionen.
Næste år er 80 året for D-Dag, og arrangementet vil få et helt særligt forløb.
I Nyborg Marineforening henter vi historien ind i nutiden og bevarer den for fremtiden!
Mindearrangement 29. august

 

Det er en god tradition der er skabt i Nyborg Marineforening, hvor vi 29. august mindes de danske soldater som mistede livet ved tyskernes angreb på Danmark den 29. august 1943. Således også på minestrygerne i Nyborg Havn. Ved dette angreb mistede Orlogsgast Niels Bøje Olsen livet. I år var det 80 års dagen for angrebet.

Jyske Dragonregiment (JDR) ankom og Paraden blev afleveret til Nyborg Marineforenings formand Kurt Verner, der bød velkommen.

Marinekoret og alle deltagere sang ”I Danmark er jeg født”. Herefter var der tale ved Danmarks Marineforenings Landsformand Steen Engstrøm og Borgmester Kenneth Muhs - hvorefter Marinekoret samt alle deltagere sang ”Kongernes Konge”

Der blev lagt smukke blomsterbuketter af JDR, Borgmesteren, Søværn, N.M og Danske Soldaters Fællesråd.

Trompetist PMUK spillede ”Danmarks Sidste honnør” – og Marinekoret og alle deltagere sang ”En lærke letted” - hvorefter Nyborg Fæstnings Saluteringslav afgav ”Det danske løsen”

2 af Nyborg Marine forenings medlemmer fik ved paraden overrakt jubilartegn for indkaldelse til Søværnet som følger: Hans Andersen 50 år og Sigfred Grundahl 65 år.

Derefter afslutning ved Kurt Verner – og Marinekoret og alle deltagere synger ”Der er et yndigt land”.

Paraden afgik til Marinestuen, hvor der var arrangement for deltagere og inviterede.

Sideløbende med dette arrangement fortalte John Maalø Larsen 1200 elever på Nyborg Gymnasium om 29 august i Nyborg. Dette blev efterfulgt af Prinsens Livregiments Musikkorps (PMUK), der berigede eleverne med en smuk koncert.

Om eftermiddagen gennemførte JDR med ledsagelse af Nyborg Garderforening og Nyborg Marineforening en smuk højtidelighed på Østerøvej ved det gamle Vandrerhjem, Hotel Nyborg Strand og på den nye kirkegård.


En smuk 80 årsdag var tilendebragt i Nyborg.

Den nationale Flagdag den 5. september

 

I samarbejde med Nyborg Kommune afholdt Nyborg Marineforening ”Den nationale Flagdag” hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats de har ydet og hvor de faldne mindes.

I år startede arrangementet på torvet hvor paraden blev stillet af Per Nyegaard Olesen. Borgmester Kenneth Muhs bød deltagerne velkommen. Herefter gik paraden til Nyborg Marineforening, hvor formand f Kurt Verner overtog paraden og bød velkommen. Efterfølgende var der officiel flagsætning ledsaget af ”Der er ingenting der maner” smukt fremført af vores kor.”. Last Post v/Per Nyegaard Olesen Nyborg Marineforening.


Borgmester Kenneth Muhs holdt kommunens tale til veteraner og deltagere.


Oberst Fleming Meinertz holdt en smuk og gribende tale for veteraner og ledsagere.


Der afsluttedes som sædvanlig med salut afgivet af Nyborg Fæstnings Saluteringslav.

I paraden deltog Veteraner, Søværn, Marinehjemmeværn, Garder-og Garderhusarforeninger, Nyborg Marineforening samt ledsagere og inviterede gæster.               

Patruljefartøjer fra Søværn og Marinehjemmeværn var fortøjet i Vesterhavnen.

Efter paraden var der socialt samvær for deltagerne og deres ledsagere med underholdning af koret.


En god tradition er bibeholdt.