Adresseændring:

Skal altid straks meddeles afdelingen.

Bisættelse/Begravelse:

Der er mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse.

Kontakt: Formand Kurt Verner, tlf. 23202226

Lørdagsfrokost og arrangementer


For at sikre, at ”KABYSSEN” drives så økonomisk som muligt, med reglerne for tilmelding og betaling af lørdagsfrokoster og arrangementer, således:

 

Lørdagsfrokost: Tilmelding er bindende og sidste frist er torsdag. Betaling kan ske ved tilmelding eller på dagen. Evt. afbud skal ske senest 2 dage før (torsdag). Ved udeblivelse uden afbud vil betaling blive opkrævet.

NB: Et medlem kan invitere sin ledsager og max 4 gæster. I alt 6 personer.

Der kan MAX deltage 40 personer pr. frokost.

 

Arrangementer: Tilmelding er bindende og sidste frist er mandag før arrangementet. Dette af hensyn til de medlemmer, der evt. står på en venteliste. Betaling kan ske ved tilmelding eller på dagen. Evt. afbud skal ske senest mandag før arrangementet. Ved udeblivelse uden afbud vil betaling blive opkrævet.

NB: Et medlem kan kun inviterer gæster med, såfremt der er plads. Det aftales med kvartermesteren, der mandag før arrangementet optæller deltagerantallet og meddeler om gæster kan medtages.

 

Det er muligt at foretage til- og framelding på marinestuens telefon 5185 8525. Hvis der meldes afbud før den anførte tidsfrist, vil evt. forudbetaling blive refunderet.


Ved betaling af lørdagsfrokost og arrangementer kan gevinst spisebilletter anvendes.

Såfremt prisen er over kr.100, opkræves det ekstra beløb.

Leje af marinestuen:

Lokalerne kan udlejes til følgende arrangementer:

 • Medlemmer og ægtefæller/samlevers ”runde” fødselsdage
 • Medlemmers børns dåb og konfirmation
 • Medlemmer bosiddende på havneområdet til møder i beboerforening
 • Sammenkomst i forbindelse med et medlems eller dennes ægtefælles død.
 • Andre arrangementer efter bestyrelsens godkendelse.

  Vilkår

  • Leje kr. 2.500 inkl. moms. Ved sammenkomst efter begravelse/bisættelse uden beregning)
  • Huset er til rådighed i det aftalte tidsrum samt til- og afrigningstid
  • Drikkevarer skal købes af Marineforeningen (NM) til husets normale priser
  • Hvis egne vine ønskes medbragt, betales ”proppenge” kr. 50 pr. flaske
  • Udskænkning må kun foretages af en af NM udpeget person (barvagt) der også varetager borddækning og fungerer som brandvagt.
  • Udskænkning slutter kl. 23.00 og huset lukker kl.00.00 (midnat).
  • Alt tilberedning/anretning/afrigning af mad samt opvask og rengøring af kabys påhviler lejer.
  • Nyborg Marineforening varetager øvrig rengøring
  • Honorering af barvagt og evt. andre hjælpere aftales og afholdes direkte af lejer.

Al henvendelse om leje af Mariestuen skal rettes til Kvartermester Ove Nielsen, mobil 40275496

Kontingentbetaling:

Oplysninger om størrelsen af det årlige kontingent, betalingsfrist samt indbetalingsmåder finder du under punktet Kontingent

Medlemsemblem

Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.

Påklædning:

I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips. Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazer-emblem og slips.

"Under Dannebrog":

Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad.

 Åbningstider:

På grund af renovering er stuen lukket i juli måned 2024


Marinestuen har åben mandag – lørdag kl. 10.00 – 12.30. Lørdage dog kun hvis der er arrangementer.