Lørdagsfrokost den 22. Juni 2024 er aflyst.

Bestyrelsen.

.Klik her og se  Avisartikel med Nyborg Marineforenings formand Kurt Verner. 

Mindehøjtidelighed for 80. året for D-Dag og for omkomne søfolk 1939-1945.

 

Torsdag den 6. juni 2024 afholdt Nyborg Marineforening i samarbejde med Nyborg kommune

Mindehøjtidelighed for D-dag og de omkomne søfolk 1939-45.


Paraden stilledes ved Marinestuen med deltagelse af Danehofgarden, der spillede musik. Herefter gik paraden til torvet og via bymidten til Kongens Skibsbro.

Der var deltagelse af repræsentanter fra flere lokalafdelinger under Danmarks Marineforening, besætningen fra Patruljefartøjet FREJA, Forsvarsbrødrene, medlemmer af Nyborg marineforening, Garder og Garderhusarforening samt Marinehjemmeværnets officielle Fane Kommando.


På torvet talte borgmester Kenneth Muhs.

Derefter gik paraden igennem byen til Kongens Skibsbro.


Her stod en gruppe fra Nyborg Marineforenings kor parat til at synge 5 sange i løbet af mindehøjtideligheden.


Kurt Verner bød velkommen.


Derefter var der taler af:

Borgmester Kenneth Muhs.

Orlogspræst Camilla Munch.

Landsformand for Danmarks Marineforening Steen Engstrøm.

 

Der blev lagt blomster ved mindesmærket FORSAVN af:

Borgmester Kenneth Muhs.

Landsformand for Danmarks Marineforening Steen Engstrøm.

CH Patruljefartøjet Freja KL. Mads Juul Jørgensen.

Forsvarsbrødrene v. Lars Lylov.

Senior Sailors v. Jørgen Frederiksen.

 

Kurt Verner talte om mindesmærket FORSAVN og det arbejde som flere forskellige havde udført, i forbindelse med projektet FORSAVN og placeringen på Kongens Skibsbro.

I den forbindelse blev Marineforeningens hæderstegn i sølv, tildelt til Mogens Larsen og Jørgen Frederiksen fra Nyborg marineforening, for det store arbejde der blev gjort i 2014-18 forud for afsløringen af FORSAVN.

Samtidig blev Sekretariats chef Tina Andersen og borgmestersekretær Susanne Nielsen tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv for det store arbejde de bistår Marineforeningen med, herunder FORSAVN.


Efterfølgende blev paraden afsluttet med march til Marinestuen.

_DSF6061
_DSF6064
_DSF6084
_DSF6087
_DSF6227 2
_DSF6160
_DSF6143
_DSF6189 2
_DSF6211 2
_DSF6145
_DSF6141
_DSF6165
_DSF6157
_DSF6159
_DSF6194 2
_DSF6154-Edit
_DSF6229 2
_DSF6231 2
_DSF6105
_DSF6192 2
_DSF6130
_DSF6136
_DSF6091
_DSF6152-Edit
_DSF6186 2
_DSF6185 2
_DSF6220 2

Whiskey on the rocks - Foredrag om Ubåden der ramte Sverige.


Lørdag den 25.05.2024 var der foredrag kombineret med lørdagsfrokost i Marinestuen i Nyborg.

Hans Christian Bjerg, fhv. overarkivar ved Rigsarkivet og marinehistoriker gav et meget spændende foredrag om U båden der ramte Sverige.

Denne hændelse skete 28.10.1981 – midt under den ”kolde” krig.

De mange forskellige bud på forklaringen om, hvorfor U137, en ubåd af Whiskey klassen, endte på Torumskæret, blev fremlagt - det kunne være spionage, overvågning af Nato øvelser, uro i Polen- (Solidaritet med Lech Walesa) eller simpel hen en navigationsfejl af de alvorlige.


Hans Christian Bjerg konkluderede, at den mest sandsynlige grund var, flere på hinanden følgende navigationsfejl og meget dårligt teknisk udstyr i U 137.


Hans Christian Bjerg har tilbudt at bistå historisk udvalg m.fl. i vores kommende arbejde med fortællingen om søværnet på Slipshavn.


Tekst og foto Finn Nielsen


Snublestensnedlæggelsen 4. maj 2024


Som omtalt i sidste nummer af Medlemsbladet skulle der lørdag d. 4. maj nedlægges fire snublesten for fire nyborgensiske modstandsfolk, der døde som ofre for nazismen.


De tre blev nedlagt på ofrenes sidste bopæl, den fjerde på ofrets sidste arbejdssted.


 Alle fire højtideligheder blev ledet af Dorte Schmidt-Nielsen fra Snublestensgruppe Fyn, som lagde ud med ganske kort at fortælle om hvert enkelt offer, hvorefter der blev holdt en eller to mindetaler for vedkommende.


Så tog Marinekoret over og sang to sange med relation til Besættelsen/Befrielsen fulgt op af Marineforeningens kornettist, Per Nyegaard Olesen, der blæste The Last Post. Endelig blev der holdt et minuts stilhed

.

Den højtidelige stemning blev understreget af fire flaggaster (Birgit, Hans, Mogens og Peter) med flag fra Marineforeningen. Foreningens fotograf, Carlo Pedersen, forevigede dagen med sit kamera.


Kl. 10 nedlagdes en snublesten ud for Frisengårdsvej 73. Stenen lagdes for den 19-årige elektrikersvend Bendt Stentoft, der blev henrettet i Ryvangen 28. marts 1945. Mindetalen var skrevet af Bendts nevø, Chris Stentoft, der var i Japan, så talen blev læst op af Dorte Schmidt-Nielsen.


Kl. 11 nedlagdes en snublesten ud for Fjordvej 19. Stenen lagdes for den 18-årige malerlærling Bent Christensen, der blev henrettet i Ryvangen 28. marts 1945. Mindetalen blev holdt af Bents nevø, Peer Michael Petersen.


Kl. 12 nedlagdes en snublesten ud for Skippergade 12. Stenen lagdes for den 20-årige gruppefører i Statens Civile Luftværn Henning Børge Hansen, der blev henrettet i Ryvangen 28. marts 1945. Mindetalen blev holdt af Hennings niece, Lise Høst-Madsen.


Kl. 13 nedlagdes en snublesten ud for Nyborg Fængsel. Stenen lagdes for den 26-årige reservefængselsbetjent Svend Holm, der blev tortureret i en så alvorlig grad, at han døde 30. marts 1945. For ham holdtes to mindetaler af hhv. John Maalø Larsen fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Svend Holms gruppeførers datter, Lene Birkeholm. Blandt de tilstedeværende var Svend Holms søn, der blev født 7 ½ måned efter faderens død.


Ved hver nedlæggelse deltog 40-60 interesserede i alle aldre. Officials, herunder kormedlemmer, flaggaster, fotograf og kornettist fra Marineforeningen, blev transporteret rundt i bus.

Carlos fotos fra dagen kan ses på www.cpfoto.dk  - opslag 04-05-2024.

Hele arrangementer med artikler om de fire døde modstandsfolk, fotos fra dagen, film med taler, sange, musik og meget, meget mere kan ses på www.snublestenfyn.dk/snublesten-i-nyborg

John Maalø Larsen


Kronprinsen og formanden

 

Indlægget er med tilladelse "klippet" fra Sønderborg Marineforenings hjemmeside.

Nedenstående historie er snart 25 år gammel men er igen gjort aktuel gennem tronskiftet, hvor medierne har efterspurgt danskernes personlige relationer til HM Dronning Margrethe og HM Kong Frederik. Så også i disse ydmyge spalter vil vi tage handsken op, idet foreningens formand, ved flere lejligheder, har været sammen med (dengang) HKH kronprinsen. Blandt andet har de sejlet sammen på en stor øvelse i Vesterhavet, da kronprinsen var i frømandskorpset.

 


Foto: Torben Glyum

 

Billedet stammer fra Marinehjemmeværnets 50 års jubilæum i 2002, hvor receptionen blev afholdt på Nyborg Slot, og viser HKH Kronprinsen, KK Kurt Verner (nu formand i Nyborg MF) og KL Poul-Arne Callesen (nu formand i Sønderborg MF) under en hyggelig passiar omkring deres fælles øvelses- og sejladsoplevelser. Receptionen blev afsluttet med en frokost i marinestuen i Nyborg MF.

 

Berlingske Tidende skrev således om arrangementet som indeholdte flere spændende elementer, med historiske tråde til nutiden.

 

"Lørdag d. 13. juli 2002 klokken lidt i ni hejste kronprins Frederik for første gang sit personlige flag, et splitflag med tre løver, kronet skjold og elefantordenens kæde uden om, i kongeskibet Dannebrogs mast.

Markeringen af, at kronprinsen var om bord - hvilket betyder, at forsvaret har pligt til at salutere - foregik i Storebælt ud for Nyborg, hvor Marinehjemmeværnet markerede sit 50 års jubilæum med en flådeparade for kronprinsen.

I alt 25 af Marinehjemmeværnets 30 fartøjer deltog i den såkaldte »steam past«, mens salutkanoner fra Marinehjemmeværnets skole på Slipshavn afgav en salut på de 21 skud, som tilkommer en kronprins. Hvis kongeflaget er oppe - når regenten er med om bord - skal der saluteres med 27 skud.

Forrest i flådeparaden sejlede de nyeste skibe, 800-klassen, og til allersidst kom det gode skib, kutteren »Crux« fra Hundested, som vistnok stammer fra 1920erne. Den skal afløses, når Marinehjemmeværnet fra næste år begynder at modtage sine nye, hidtil største skibe på 90 ton.

Som det hører sig til, blev der blæst i bådmandspiberne og gjort honnør mellem samtlige skibe og Dannebrog, mens pressefolk så med fra et af hjemmeværnsskibene.

Et enkelt ugeblad havde forhyret en lokal speedbåd for at få sine egne billeder.

Inde på land ventede mellem 500 og 1.000 nyborgensere samt en hoben af pressefolk på at se kronprinsen forlade Dannebrog - der naturligvis havde valgt at lægge til ved Honnørkajen i Nyborg.

Den timelange ventetid brugte pressen til at fraternisere med »Dannebrog«s hofkokke, der stegte frikadeller i kabyssen med åbne koøjer ud til kajen.

Er Mary om bord?

Frikadellerne, med masser af krydderier og løg i, var til besætningen. Smagsprøverne til pressen smagte udmærket, absolut en kongelig lækkerbidsken. Til gengæld trak journalisterne en ren nitte, da de spurgte, om kronprinsen monstro havde gæster - læs: en ung dame ved navn Mary - om bord.

Nej, der var ingen ekstra opdækning til morgenmad.

Kronprinsen skulle spise frokost i byens Marineforenings hus på havnen, hvor den stod på Matjesfilet på is - men inden da var der reception og parade på Nyborg Slot, Danmarks ældste kongeslot.

I dagens anledning havde byrådet besluttet at tildele kronprinsen årets Nyborgpris - en broncefigur udført af kunstneren Flemming Knudsen.

Marinehjemmeværnets inspektør, kommandør Henrik Kudsk, fastslog i sin tale, at Nyborg i kraft af skolen i Slipshavn nord for Nyborg er Marinehjemmeværnets hovedstad, og da kronprinsen talte til de flere hundrede opmarcherede frivillige medlemmer af Marinehjemmeværnet, uden for slottet, roste han dem alle.

»I fremstår som en stolt organisation og værdige repræsentanter for flåden,« sagde kronprinsen, som i sin tid i Frømandskorpset selv har sejlet med Marinehjemmeværnets skibe og oplevet deres effektivitet".

 

Tekst: Christian Brøndum/Berlingske