Kære marinejubilarer.

Hjertelig tillykke med jeres jubilæum for indkaldelse til Søværnet. Tiden går ufatteligt hurtigt, men jeg tror, at vi alle kan huske vores mødedag. Dagen hvor vi fik ”smidt” en mængde ”kluns” i favnen ledsaget af ramsaltede kommentarer. Men det var også starten på en epoke, som vi aldrig glemmer. Hvert år, normalt på den søndag der ligger nærmest den 29. august, arrangerer Danmarks Marineforening et jubilarstævne på vegne af Søværnet. Dette finder normalt sted på Holmen. Stævnet omtales i Under Dannebrog, men i god tid forinden, modtager du et brev fra vores sekretær med alle praktiske oplysninger om pris, transport og tilmelding m.v. Har du ikke mulighed for at deltage i stævnet, kan jubilartegnet købes i stuen.

Venlig hilsen

Kurt Verner

Årgang

Navn

Hovednr

Skibsnr

1952

Jens Peter Nielsen

83923

579

1957

Erik Pawsø

65957

73

1957

Rikard Dinesen

71386

238

1957

Orla Poul Jensen

77902

395

1962

Preben Frederiksen

65200

54

1962

Egon Poulsen

66573

93

1962

Vagn Petersen

66822

101

1962

Erhardt Hedegaard

76576

359

1962

Keld Nielsen

80708

464

1962

Jørgen Jensen

84929

612

1972

Jørn Nørgaard Nielsen

71172

224

1972

Poul Lindenborg

81566

488

1972

John Soelberg

81993

503

1972

Hans Kristian Petersen

85885

672

1972

Sven Flemming Andersen

86387

703

1982

Jørgen Royal Petersen

67190

112

1982

Eske Frank Morthensen

85310

633

Kære foreningsjubilarer

Hjertelig tillykke med 50/40/25 års medlemskab af Marineforeningen. Tak for støtten gennem alle disse år. Bestyrelsen håber, at I har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, så jubilæums tegnet kan overrækkes under orlogsmæssige former blandt en stor kreds af medlemmer.

På forhåbentligt gensyn i stuen.

Venlig hilsen

Kurt Verner

50 ÅR

Tonni Harder

40 ÅR

Jørgen Frederiksen

25 ÅR

Kurt Mortensen

Ove Wittendorff

Poul Nielsen    

Jørn Nørgaard Nielsen

Benny Leif Nielsen

Bjørn Andersen

Henning Bødker Jensen

Ole Hornsyld

Leon Ziegler                                                          

Mogens Rasmussen

Svend Petersen

Ole Madsen

Anders Lasse Fjordhøj

Kære fødselarer

Hjertelig tillykke med jeres "runde og halvrunde" fødselsdage.

Bestyrelsen håber, at I må få en god og hyggelig dag, som kan give et godt minde for fremtiden.

Hvis I ønsker at markere dagen under maritime former i vores flotte marinestue, så kontakt kvartermester Ove Nielsen. Han har ansvaret for udlejning af stuen.

 De bedste fødselsdagshilsner

Kurt Verner

17.

juli

1947

Kaj Flemming

Nielsen

75

22.

juli

1947

Poul

Lindenborg

75

25.

juli

1947

Benny Leif

Stougaard-Nielsen

75

25.

juli

1947

Kurt Mølgaard

Steffensen

75

26.

juli

1942

Kjeld Vagn

Jensen

80

13.

august

1937

Rikard

Dinesen

85

22.

august

1962

Knud

Rughave

60

31.

august

1937

Richardt Bue

Pedersen

85

4.

august

1942

Ole

Olsen

80

7.

august

1972

Robert

Dølling

50

11.

september

1947

Frank

Jensen

75

20.

september

1947

Svend Bjarne

Nielsen

75

22.

september

1942

Lars

Falkenberg

80

30.

september

1942

Per Kurt

Olsen

80

30.

september

1952

Leif

Nielsen

70

8.

september

1952

Egon

Andersen

70

20.

oktober

1952

Frede

Andreasen

70

27.

oktober

1942

Jørgen

Skov

80

29.

oktober

1942

Willy

Petersen

80

3.

oktober

1942

Preben

Frederiksen

80

31.

oktober

1947

Hans Kristian

Petersen

75

5.

november

1962

Uffe

Malling

60

13.

november

1942

Kaj Ejvind

Bonde

80

14.

november

1942

Kurt Klein

Taanquist

80

21.

november

1942

Hanne

Andersen

80

26.

november

1942

Günter Rolf

Much

80

17.

december

1942

Erhardt

Hedegaard

80

2.

december

1947

Ib

Kruse

75

25.

december

1932

Flemmert Demant

Danielsen

90

Fødselsdag

Fornavn

Efternavn

Alder

2 januar

Henning

Carlsen

80

10 januar

Axel Bülov

Johansen

80

14 februar

Flemming

Lyngdal

80

17 februar

Anders Lasse

Fjordhøj

60

6 marts

Hans Christian

Brandt

80

6 marts

Karen Margrethe

Lunde

75

6 marts

Niels

Ries

70

11 marts

Orla Poul

Jensen

85

24 marts

Egon

Poulsen

80

5 april

Christian E

Nielsen

80

6 april

Lennart Bødker

Jensen

70

15 april

Søren

Jensen

85

2 april

Niels

Bay

80

23 april

Birgit

Rasmussen

74

4maj

Jørgen

Christiansen

85

6 maj

Erik

Pawsø

85

11 maj

Ebbe

Hajslund

75

13 maj

Finn Moltke

Kristensen

80

15 maj

John Milton

Pedersen

75

25 maj

Sonja Houmark

Rosenbæk

80

17 juni

Finn Bonde

Jensen

75

17 juni

Sven Flemming

Andersen

75

23 juni

Bent

Larsen

80

26juni

Kent Gorm

Nielsen

60

17 juli

Kaj Flemming

Nielsen

75

22 juli

Poul

Lindenborg

75

25 juli

Benny Leif

Stougaard-Nielsen

75

25 juli

Kurt Mølgaard

Steffensen

75

26 juli

Kjeld Vagn

Jensen

80

4 august

Ole

Olsen

80

13 august

Rikard

Dinesen

85

22 august

Knud

Rughave

60

8 september

Egon

Andersen

70

11 september

Frank

Jensen

75

20 september

Svend Bjarne

Nielsen

75

22 september

Lars

Falkenberg

80

30 september

Per Kurt

Olsen

80

30 september

Leif

Nielsen

70

3 oktober

Preben

Frederiksen

80

20 oktober

Frede

Andreasen

70

27 oktober

Jørgen

Skov

80

29 oktober

Willy

Petersen

80

31 oktober

Richardt Bue

Pedersen

85

31 oktober

Hans Kristian

Petersen

75

5 november

Uffe

Malling

60

13 november

Kaj Ejvind

Bonde

80

14 november

Kurt Klein

Taanquist

80

26 november

Günter Rolf

Much

80

2 december

Ib

Kruse

75

17 december

Erhardt

Hedegaard

80

25 december

Flemmert Demant

Danielsen

90