MÆRKEDAGE

Kære Marinejubilarer

Hjertelig tillykke med jeres jubilæum for indkaldelse til Søværnet. Tiden går ufatteligt hurtigt, men jeg tror, at vi alle kan huske vores mødedag. Dagen hvor vi fik "smidt" en mængde "kluns" i favnen ledsaget af ramsaltede kommentarer. Men det var også starten på en epoke, som vi aldrig glemmer. Hvert år, normalt på den søndag der ligger nærmest den 29. august, arrangerer Danmarks Marineforening et jubilarstævne på vegne af Søværnet.

Dette finder normalt sted på Holmen. Stævnet omtales i Under Dannebrog, men i god tid forinden, modtager du et brev fra vores sekretær med alle praktiske oplysninger om pris, transport og tilmelding m.v. Det er også mulighed for at få tegnet i forbindelse med vores egen markering den 29. august 2024.


Venlig hilsen

Kurt Verner

KÆRE FØDSELARER.

Hjertelig tillykke med Jeres  " runde og halvrunde" fødselsdage.

Bestyrelsen håber, at I må få en god og hyggelig dag, som kan give et godt minde for fremtiden.

Hvis I ønsker at markere dagen under maritime former i vores flotte marinestue, så kontakt vores kvartermester, der har ansvaret for udlejning af stuen.

De bedste fødselsdags hilsner  Kurt Verner.